0949197286

HIDE

DỰ ÁN AES2 Mông Dương

Dự án Điện BOT Mông Dương II

  • Vị trí:               Phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh, Việt Nam
  • Công suất:     1.242 MW tinh, với 2 tổ máy mỗi tổ 621 MW
  • Nhiên liệu:      Đốt than
  • Hạng mục:      Cung cấp hệ thống cân băng tải, lắp đặt & hiệu chuẩn; Thiết kế hệ thống giám sát; Tư vấn, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cân cũ

                                                                                                                    Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II

Tủ điều khiển máy hút bụi nhiệt điện Mông Dương II:                               Tủ điều khiển máy hut bụi Mông Mương II:

                         

Cân bằng tải Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II:

Đặt hàng tại đây

Đăng nhập tại đây

Đăng ký thành viên