0949197286

HIDE

DỰ ÁN Khai Thác Than Vàng Danh

Dự án Khai thác than Vàng Danh:

 • Cung cấp tất cả các cảm biến và tủ điều khiển
 • Thiết kế hệ thống điện, bao gồm phân phối điện
  cũng như hệ thống điều khiển
 • Dịch vụ kỹ thuật: Lập trình và vận hành toàn bộ
  nhà máy
 • Cung cấp sản phẩm (cung cấp 80% sản phẩm của
  Siemens)
 • Dụng cụ lắp đặt & hiệu chuẩn.
Hệ dcs điều khiển phân tán lọc ép than vang dành:

                   

Đặt hàng tại đây

Đăng nhập tại đây

Đăng ký thành viên